6 mei 2020

ANP: vechten voor de rechten van persmedewerk.st.ers tijdens de coronacrisis

De Nationale Vereniging van Journalisten van Peru (ANP), een vakbondsorganisatie die meer dan tienduizend journalisten in het hele land vertegenwoordigt, zet haar werk trouw verder in de strijd voor de rechten en plichten van journalisten in Peru. Dat doen ze tijdens deze nationale en internationale noodsituatie nog meer: een tijd waarin het beroep van journalist als een essentiële dienst wordt beschouwd.


Gedurende de bijna twee maanden waarin Peru en de rest van de wereld geïsoleerd is, verdienen mensen het om geïnformeerd te worden over wat er gebeurt. Het zijn de journalisten die, trouw aan hun beroep, de lovenswaardige en onzelfzuchtige taak op zich nemen om deze informatie te verschaffen.

ANP benadrukt dat journalistieke bedrijven in Lima, in het kader van de wet op de gezondheid en veiligheid op het werk, de plicht hebben om hun perspersoneel te voorzien van mondmaskers, handschoenen en ander materiaal. Dit werd door de vakbond geëist en wordt goed nageleefd. Echter, In de rest van het land werkt 80% van de journalisten als zelfstandige of freelancer voor radio, televisie, regionale kranten en digitale media. Het zijn deze collega's die het hardst worden getroffen door de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende economische crisis, omdat hun inkomen volledig wegvalt doordat er geen mogelijkheden meer zijn om reclame te verkopen als gevolg van het sociaal isolement. Toch blijven ze, trouw aan hun opdracht, de bevolking informeren, waarbij ze zelfs hun gezondheid en die van hun families riskeren.

De Peruaanse persvakbond ANP heeft de minister van Volksgezondheid gevraagd om in de ziekenhuizen onder zijn bevoegdheid te zorgen voor maskers voor de persmedewerkers die daar ook dagelijks aan het werk zijn. Tegelijkertijd betreurde ANP dat in bepaalde regio’s van het land dergelijke gezondheidsbenodigdheden zelfs niet meer verkrijgbaar zijn. Ze eisen dat de staat ook degenen beschermt die zich in de frontlinie van de informatie bevinden. Voor de verspreiding van maskers is voorgesteld om volgende gegevens aan verslaggevers te vragen:
 

 

  1. Werkkaart (die bewijst dat je voor een informatie-verspreider werkt)
  2. Perskaart
  3. Identiteitskaart
     

Repressie van journalisten

Persmedewerk.st.ers zijn al het slachtoffer geworden van repressie en misbruik op basis van hun beroep, dit in verschillende regio's van Peru zoals Puno, Junin, Abancay en Cusco. In het licht hiervan veroordeelt ANP de excessen van de politie, verwerpt het verbale agressie en bedreigingen tegen journalisten, en heeft het opnieuw haar bezorgdheid geuit over de voortdurende obstructie van het journalistieke werk te midden van een nationale noodtoestand. De vakbond acht het onaanvaardbaar dat sommige lokale autoriteiten kiezen voor geheimhouding in een context van een nationale én gezondheidscrisis waarin informatie van algemeen nut belangrijker dan ooit is.

Arbeidsomstandigheden van journalisten

ANP heeft haar stem laten horen met een verklaring over de vele knelpunten in de zogenaamde "perfecte opschorting van het werk", die van toepassing is gedurende de nationale noodtoestand. De vooropgestelde maatregelen zijn namelijk dodelijk voor degenen die werken in de formele sector met tijdelijke contracten. ANP vraagt dan ook meer controle- en reguleringsmaatregelen, zoals vastgesteld in nooddecreet nr. 038-2020.

De Peruaanse persvakbond vestigt in het bijzonder de aandacht op de gevolgen van deze maatregel op werknemers van kranten, want die kunnen als particuliere entiteiten hun toevlucht nemen tot deze juridische maatregelen, beschermd door de onbetwistbare inkomensdaling. Helaas is uit zich dit nu al in voorschotten op vakantiedagen, vertragingen in de maandelijkse betalingen en zelfs loonverlagingen.

ANP zal standvastig blijven in de verdediging van de rechten op sociale bescherming van persmedewerk.st.ers in Peru, des te meer nu ze te maken hebben met een onbekende vijand zoals COVID-19.

 

Omslagfoto © Markus Wrinkel - Unsplash

Share


Nieuws

EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Doe een gift

Events News Newsletter Contact