Strategieën

Het verdedigen van het recht op waardig werk en het recht op sociale bescherming;

Armoede en uitsluiting bestrijden en voorkomen;

Daar maakt WSM dagelijks werk van.
 

Hoe we dit bereiken?

We zorgen ervoor dat mensen geïnformeerd zijn, zich verenigen en samen opkomen voor hun rechten. Dit doen we door:

1. Samen te werken met sociale bewegingen

Verandering begint bij mensen die zich organiseren en hun stem laten horen.
WSM werkt samen met sociale bewegingen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België. Ze verenigen mensen en maken hen (veer)krachtig zodat ze samen hun rechten en toegang tot essentiële diensten kunnen afdwingen. Het gaat om:

  • Vakbonden
  • Mutualiteiten
  • Vrouwenorganisaties
  • Jongeren- en seniorenorganisaties
  • Coöperaties
  • Boerenverenigingen

Omdat sociale bewegingen motor van sociale verandering zijn!

Willen we dat sociale bewegingen hun rechtmatige rol kunnen opnemen in de maatschappij en even sterk staan als overheden en bedrijven, dan moeten ze beschikken over de juiste competenties: het organiseren en vormen van hun doelgroepen, de eigen expertise ontwikkelen, de achterban mobiliseren zodat ze representatief zijn, de kwaliteit van hun dienstverlening garanderen, de dialoog en/of strijd aangaan met andere actoren. WSM zet in op het versterken van de capaciteiten van sociale bewegingen en netwerken. Op hun vraag en maat gaan we samen op zoek naar wie - vanuit welke relevante expertise - binnen onze netwerken kan betrokken worden in deze capaciteitsversterking.

2. Deze sociale bewegingen te verbinden in een netwerk

Alle actoren hebben een belangrijke rol te spelen in de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen: overheden, de privésector én sociale actoren.
De stevige basis waarin sociale bewegingen verankerd zijn, maken hen representatief en zorgen voor de nodige legitimiteit wanneer het erop aankomt hun rol op te nemen. Door hen te verbinden in netwerken krijgen ze nog meer slagkracht om werk te maken van een duurzame wereld waarin de mens centraal staat en de grenzen van de planeet gerespecteerd worden.

Over de grenzen van landen en continenten heen de krachten verenigen in nationale, continentale en internationale netwerken. Zo leggen we meer gewicht in de schaal om de wereld te veranderen.

In België maakt WSM deel uit van de christelijke arbeidersbeweging. Binnen deze beweging heeft WSM een sterke samenwerking opgezet met de christelijke vakbond ACV/CSC en de christelijke mutualiteit CM/MC. We zijn ook actief in de Belgische Noord-Zuidbeweging als lid organisatie van de koepels 11.11.11 en CNCD/11.11.11.
We sturen het coördinatieplatform Waardig Werk aan, geflankeerd door de drie Belgische vakbonden, twee mutualiteiten    en drie ngo’s. Samen ontwikkelen we strategieën om wereldwijd waardig werk te promoten.

Internationaal bouwen we met onze partnerorganisaties al een aantal jaren aan een thematisch netwerk rond het recht op sociale bescherming. Het is samengesteld uit 80 organisaties en 21 multi-actoren netwerken rond sociale bescherming, uit alle hoeken van de wereld. We delen er kennis en ontwikkelen er strategieën en het vormt een belangrijke hefboom om het nationale, continentale en internationale beleid rond sociale bescherming mee vorm te geven.
Dat we dit doen met verschillende sociale bewegingen los van geloofsovertuiging of doelgroepen heen, is van essentieel belang.
Met dit netwerk gaan we op zoek naar verfrissende strategische allianties met andere internationale netwerken: AIM, GCSPF, ITUC, RIPESS,…

3. De beleidsmakers en bedrijven uit te dagen om de mens centraal te stellen in de economie

WSM en haar partnerorganisaties zetten alles in het werk om het recht op sociale bescherming en waardig werk hoog op de politieke agenda te plaatsen zowel in de landen zelf, als continentaal én op internationale fora. Daarom is het zo belangrijk om samen te werken in netwerken en op zoek te gaan naar verfrissende en strategische allianties.

Beleidsmakers en bedrijven onder druk zetten om de mens centraal te stellen in de economie.

Hoewel het recht op waardig werk en sociale bescherming mensenrechten zijn, zijn ze nog niet overal verworven. De druk op beleidsmakers en bedrijven overal in de wereld moet opgevoerd worden. Dat doen we met ons internationale netwerk en onze partnerorganisaties.We bouwen samen  aan de expertise rond deze thema’s, organiseren thematische seminaries om kennis te delen en innovatieve strategieën te ontwikkelen om deze mensenrechten overal in de wereld af te dwingen.

4. Te bouwen aan een mondiaal engagement voor waardig werk en sociale bescherming

Om te bouwen aan een mondiaal engagement, zet WSM ook dagelijks in op het sensibiliseren en mobiliseren van mensen in het algemeen en meer specifiek van de leden van de christelijke arbeidersbeweging.

In deze geglobaliseerde wereld heeft ieder van ons een stem. Onderschat jouw kracht niet om onze rechten op te eisen.


Mensen bewust maken van ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de wereld en hen mobiliseren zodat ze mee hun stem laten horen en overgaan tot actie, dat doen we onder andere via het voeren van campagnes in België, maar ook via een proces van internationalisering. WSM en haar partners zoeken elkaar ook op om van elkaar te leren, elkaars realiteiten te leren kennen, elkaar te sensibiliseren en inspireren.
Via onze publicaties en via de sociale media proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken en te overtuigen van de oplossingen die we aanreiken in de strijd tegen armoede, uitsluiting en sociale onrechtvaardigheid.

Want met jouw stem erbij klinken we nog luider. Make change happen!

Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru DR Congo Cambodja Rwanda Dominicaanse Republiek Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact