INSP!R Latijns-Amerika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Azië, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Afrika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming

Dominicaanse Republiek

CASC - Confederación Autónoma Sindical Clasista

CASC, opgericht in 1962, is de grootste vakbondskoepel in de Dominicaanse Republiek. De organisatie biedt vormingen aan en voert acties in de sector van het onderwijs en de openbare diensten. CASC nam het initiatief voor de oprichting van een sociale zekerheidskas voor werknemers in de informele economie (zie onder AMUSSOL). CASC organiseert arbeid(st)ers in vrijhandelszones, waar vakbondsvrijheid niet vanzelfsprekend is en de arbeidsvoorwaarden vaak allesbehalve zijn. Ook zet CASC allerlei diensten op voor haar leden: een spaar- en kredietkas, apotheken, juridisch advies, verzekeringen en zelfs een spaarsysteem voor begrafenissen. De kers op de taart is hun vormingsinstituut INFAS, waar duizenden arbeid(st)-ers een beroepsopleiding volgen, zoals bv. kook- en bakcursussen, informaticalessen, enz.

AMUSSOL - Asociación Mutual de Servicios Solidarios

Deze sociale zekerheidskas voor informele werknemers ontstond vanuit de vakbond CASC in 2003, maar is intussen uitgegroeid tot een autonome organisatie. Amussol zorgt ervoor dat de informele werknemers aangesloten worden bij het bestaande sociale zekerheidssysteem, zodat ook zij kunnen genieten van een pensioen en van terugbetaling van medische kosten. Hun missie bestaat erin om alle inwoners van de Dominicaanse Republiek aan te sluiten bij het bestaande systeem voor sociale bescherming.

MOSCHTA Dominicaanse Republiek - Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos

MOSCHTA is een beweging van Haïtiaanse arbeiders die opgericht werd door studenten, jonge syndicalisten en Haïtiaanse migranten in de Dominicaanse Republiek in 1985. Al vele jaren werken ze intensief in de bateyes (sloppenwijken waar Haïtiaanse migranten, actief op de suikerrietplantages, wonen) en in het gebied aan de grens met Haïti.  Initieel zette MOSCTHA zich in de Dominicaanse Republiek in om de onmenselijke arbeidsomstandigheden van de meer dan één miljoen Haïtiaanse migrantenarbeiders te verbeteren. Ze werkten ook aan een terugkeer van de democratie in Haïti. Hun aanbod is sindsdien uitgebreid: juridische assistentie, medische ambulante zorgen, sanitaire installaties en verdeling van water, microkredieten, tussenkomsten in de begrafeniskosten (via AMUTRABA), vorming, onderwijs en syndicale activiteiten.

FEI - Fundación Étnica Integral

Het FEI werd opgericht in juni 2000 en houdt zich bezig met armoedebestrijding, de verdediging van mensenrechten en de uitvoering van geïntegreerde ontwikkelingsprogramma's en -projecten. De organisatie richt zich voornamelijk op migrerende werknemers, waaronder Haïtianen. Ze voert ook projecten uit op het gebied van sociale economie en bewustmaking. 

CONAMUCA - Confederación Nacional de Mujeres del Campo

CONAMUCA is een nationale vakbond van vrouwen die werkzaam zijn in de landbouw, maar richt zich tevens tot studenten, werklozen, thuiswerksters, kleine zelfstandigen en loontrekkenden op het platteland. CONAMUCA is vooral actief m.b.t. gezondheidszorg, vorming, empowerment van jonge vrouwen - o.m. op organisatorisch vlak - , milieu en natuurlijke rijkdommen, gender en mensenrechten.

Partnerorganisaties

  • 1 socio-culturele beweging
  • 1 vakbond
  • 3 vrouwen-, huishoudelijke en migrantenbewegingen

 

Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru DR Congo Cambodja Rwanda Dominicaanse Republiek Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact