INSP!R Latijns-Amerika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Azië, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Afrika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming

Bolivia

CRISOL – Corriente de Renovación Integral y Solidaridad Laboral

CRISOL - Corriente de Renovación independiente y Solidaridad - is een nationale vakbondskoepel van vakbonden en sociale organisaties die informeert, sensibiliseert en vormingen organiseert over preventieve gezondheidszorg en over coöperatief ondernemen.

CRISOL richt zich vooral naar de werknemers in de informele economie (artisanaat), in de landbouw, maar ook naar loontrekkenden, gepensioneerden, vrouwen en kinderen. De vakbond dwingt respect voor arbeidsrechten af bij overheid en werkgevers en ijvert ook voor sociale bescherming en jobcreatie via coöperaties. Daarnaast voert CRISOL ook sensibiliseringscampagnes en vorming, o.a. in het kader van preventieve gezondheidszorg.

CPMGA - Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza

Gregoria Apaza – de naam van een revolutionaire inheemse vrouw - is een ngo die opkomt voor de rechten van vrouwen in Bolivia. Ze wil de ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen op economisch en etnisch-cultureel vlak veranderen en de autonomie van vrouwen bevorderen zodat meer vrouwen een rol spelen op politiek, economisch en persoonlijk vlak.

Gregoria Apaza is op verschillende domeinen actief: burgers activeren, hen op persoonlijk en familiaal vlak versterken (zo doen ze o.m. aan preventie van intra familiaal geweld en bieden ze– juridische – bijstand voor vrouwen en jongeren die in gewelddadige situaties leven), hun professionele vaardigheden verbeteren, hen begeleiden bij het vinden van werk, gratis toegang geven tot nieuwe technologieën, hen vormen rond hun arbeidsrechten, organiseren van kinderopvang…

SENTEC - Servicio de Enseñanza Técnica y Capacitación

SENTEC, een centrum voor technische opleidingen,  zet zich in voor de arme bevolking van de steden en mijndistricten in de departementen Oruro en Potosi. Ze geven opleidingen in alternatieve gezondheidszorgen en de bouw van toestellen op zonne-energie en begeleiden de cursisten in het opstarten van een eigen winstgevende zaak met de aangeleerde technieken en het materiaal dat ze maakten. Ze zijn ook pleitbezorger voor duurzame en alternatieve energie en de toepassingen ervan. Ze bouwen zonneboilers, dehydratatietoestellen, zonne-ovens en andere toestellen samen met de cursisten. Door hen te plaatsen in onder andere scholen en bij gezondheidscentra zorgen ze voor de promotie van toestellen zonne-energie bij jongeren en leerkrachten en tegelijk leren ze hen om verantwoord om te gaan met hun omgeving en het milieu.

Partnerorganisaties

  • 1 opleidingscentrum
  • 1 vakbond
  • 1 vrouwenbeweging
Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru DR Congo Cambodja Rwanda Dominicaanse Republiek Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact