INSP!R Latijns-Amerika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Azië, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Afrika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming

België

MOC

De MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien) verenigt, en is politiek woordvoerder van, sociale organisaties die hun oorsprong hebben in de geschiedenis van de arbeid en de wereld van het christelijke verenigingsleven. De beweging draagt een boodschap van pluralisme en openheid uit. Beweging.net is de Vlaamse tegenhanger. De MOC is een sociale beweging, open en pluralistisch, die werk maakt van solidariteit en gelijkheid. De beweging bereikt dit door middel van onderwijs, collectieve actie en participatief burgerschap en de strijd tegen uitsluiting.

Beweging.net

Beweging.net is een netwerk van 11 sociale organisaties. Een horizontaal netwerk is een stevige, flexibele en hedendaagse manier om samenwerking te organiseren rond complexe problemen.Beweging.net heeft 3 grote opdrachten. Het netwerk organiseren en faciliteren. Het ideeëngoed verspreiden en wegen op het beleid. En ten slotte als dienstverlener optreden voor de partnerorganisaties. 

ACV

Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), in het Frans Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC), is een Belgische christelijke vakvereniging. Het ACV telt in totaal 1,6 miljoen leden en is zowel in Vlaanderen als Wallonië de grootste vakbond. Het ACV is een vakbond van waarden. Voor ACV komt de mens en zijn of haar waardigheid eerst, de structuren volgen. Het ACV richt zich op arbeid, rechtvaardige verdeling, publieke zorg, participatie, verdraagzaamheid, gelijkheid en internationale solidariteit. Het ACV verdedigt dan ook het recht op waardige arbeid en een juist inkomen.

CM

De Christelijke Mutualiteit (CM) wil toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Samen met meer dan 4,5 miljoen leden geeft CM mee vorm aan het gezondheids- en welzijnsbeleid. De leden kunnen rekenen op een professionele dienstverlening en voordelen die helpen om gezond te blijven of die je steunen als je gezondheid je in de steek laat. Meer dan 70.000 vrijwilligers maken van CM ook een sociale beweging die een helpende hand reikt aan wie dat nodig heeft.

CIEP

Het Centre d'Information et d'Education Populaire (CIEP) is verantwoordelijk voor de educatieve en culturele activiteiten van de MOC. Georganiseerd in regionale en gemeenschapsteams, ondersteunt de CIEP de activiteiten van de MOC door de opleiding van kaders, permanenten en militanten van de organisaties die er deel van uitmaken. Haar missie bestaat erin groepen en individuen de nodige instrumenten te geven zodat ze zich kunnen engageren als actoren en burgers en deel kunnen nemen aan de ontwikkeling van een democratische samenleving. CIEP zet daartoe in op het delen en verspreiden van kennis en op collectieve actie.

kwb

Dankzij zo’n 70.000 leden in bijna 700 afdelingen in Vlaanderen en Brussel, doet kwb de buurt bruisen. Kwb zorgt met duizenden vrijwilligers voor boeiende en verrassende activiteiten voor het hele gezin. Kooklessen, uitstapjes naar bijzondere plekken, quizzen, films bekijken, toneel spelen, fietsen of joggen. Kwb organiseert activiteiten die mensen samenbrengen en zich thuis doen voelen, maar ook doen praten en doen nadenken. Want kwb is ook bezig met wat mensen wakker houdt : kinderen opvoeden, omgaan met stress, werken aan onze gezondheid en die van het leefmilieu, en nog veel meer

EP

De Equipes Populaires zijn een beweging van actieve burgers. Ze organiseren lokale actiegroepen of denktanks. Door middel van specifieke projecten willen de Equipes Populaires de burger wakker schudden en de voorwaarden scheppen voor een betere samenleving.

IC

Het Internationaal Comité (IC) is een groeiende sociaal-culturele organisatie die bestaat uit ruim 300 verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Die verschillen onderling qua nationaliteit, bevolkingsgroep, taal, godsdienst, leeftijd, interesse, noden en sterktes. Als multiculturele federatie werkt het IC aan de verankering van mensen en gemeenschappen met een migratieachtergrond in onze samenleving. Daarom staan onderwijs en ouderondersteuning, tewerkstelling en actief burgerschap centraal in de werking. IC streeft naar een toekomst waarin solidariteit een basisprincipe blijft en waarin iedereen mee kan.

okra

Okra is een beweging voor, door en met mensen wiens beroepsloopbaan ten einde is. Deze seniorenorganisatie heeft  200 000 leden in Vlaanderen en Brussel. Okra is een letterwoord en staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Meteen ook de kernwaarden van okra. Okra heeft 1.160 plaatselijke groepen waar vrijwilligers allerhande activiteiten organiseren.

Pasar

Vrijetijdsorganisatie Pasar geeft  inspiratie om nog meer te genieten van vrije tijd. Wandelen, fietsen, samen kamperen, steden bezoeken of culturele uitstapjes: iedereen vindt zijn gading in het aanbod van Pasar en iedereen is welkom. De vereniging telt 28.000 leden en is actief met zo’n 290 afdelingen in Vlaanderen.

Familiehulp

Familiehulp is een dienst voor thuiszorg actief in Vlaanderen en Brussel. De organisatie biedt een uitgebreid gamma van thuiszorgdiensten aan zoals gezinszorg, ouderenzorg, kraamzorg, opvang van zieke kinderen, zorg voor psychisch zieke cliënten, poetshulp en karweihulp. Onder de naam NOAH beheert het ook verschillende kleinschalige dagverzorgingshuizen. Daarnaast baat Familiehulp 4 kinderdagverblijven uit en organiseert het opleidingen voor verzorgenden in 5 provinciale opleidingscentra. De organisatie telt meer dan 12.000 medewerkers en is daarmee een van de grootste werkgevers in Vlaanderen.

Femma

Femma is een vrouwenvereniging met 65.000 leden in 800 groepen in Vlaanderen en Brussel. Jaarlijks organiseert Femma met haar vrijwilligers 16.000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten. Femma geeft zin, is rechtvaardig en solidair. Femma pleit voor meer vrouwen in de politiek en ijvert voor een haalbare combinatie van werk, gezin, zorg en ontspanning voor alle vrouwen en mannen. Via ‘De Praktische School’ organiseert Femma een divers aanbod workshops, cursussen en activiteiten. De kinderopvangdienst van Femma overkoepelt verschillende initiatieven voor buitenschoolse opvang, crèches en meer dan 600 onthaalouders.

JOC

JOC, de Franstalige tegenhanger van de KAJ, is een jongerenorganisatie die ijvert voor een samenleving waarin elke jongere zijn plaats vindt. De JOC biedt jongeren de mogelijkheid om samen te komen en samen actie te ondernemen om hun leven te veranderen.

KAJ

Jongeren van KAJ veranderen de maatschappij. In dat proces worden jongeren al doende zelfbewuste en kritische mensen, die voor de rest van hun leven anderen meetrekken in hun strijd tegen onrechtvaardigheid en sociale onderdrukking. En dit via 'zien-oordelen-handelen', vorming en actie. Het vertrekpunt is altijd het persoonlijk verhaal, de realiteit van het eigen leven.

KAJ heeft niet alleen een vinger aan de pols bij werkende jongeren, ook bij de schoolgaande jeugd en in haar afdelingen. KAJ voert met hen de volgende jaren actie voor 'Mogen jongeren nog jong zijn?' waarin zij kozen voor drie belangrijke thema's 'echtscheiding', 'school' en 'repressie en controle'.

Partnerorganisaties

  • 1 gezondheidsorganisatie
  • 2 jongerenbewegingen
  • 1 mutualiteit
  • 1 ouderenbeweging
  • 7 socio-culturele bewegingen
  • 1 vakbond
  • 1 vrouwenbeweging

 

Enkele resultaten

  • Sensibilisering en vorming : In maart werd een inspiratiedag sociale duurzaamheid georganiseerd voor bedrijven (80 deelnemers) naar aanleiding van de publicatie  “Een gids voor bedrijven op weg naar schone kleren”. In dezelfde maand vond ook de startdag van het tweede campagnejaar plaats, waaraan 216 deelnemers vanuit de campagnepartners deelnamen. In het najaar volgde een publicatie “Hoe duurzaam kleding aankopen in mijn organisatie” en een vorming hierover in december. In april werd de ramp in Rana Plaza herdacht in Gent en Antwerpen, wat leidde tot veel mediaaandacht. In juni werd in Luik de internationale campagne tegen Nike/Adidas in gang getrapt. Dit naar aanleiding van het WK voetbal. Rode Duivels Simon Mignolet en Koen Casteels zetten hun handtekening onder onze voetbalkalender met campagne eisen. 19.101 mensen tekenden de petitie om onze eisen te ondersteunen, dit bracht het totaal na twee jaar  campagne op 43.426 handtekeningen. Kwb voegde hieraan al sportend 69.930.319 kcal toe ter ondersteuning van deze eisen. 700.000 voetbalkalenders werden verspreid bij de achterban tijdens het WK, wat voor een brede sensibilisering zorgde.
  • Gedragsverandering: Vier steden verduurzaamden hun aankoopbeleid en communiceerden hierover: Luik, Mechelen, Gent en Sint-Niklaas. VVSG begeleidt en moedigt lokale besturen sterk aan deze keuze te maken.  Ook Familiehulp koos voor een ander beleid en propere sportkleding voor hun 12.000 personeelsleden. ECG-groep sloot aan bij Fair Wair Foundation en koos voor een structurele verandering naar meer duurzaamheid. 
  • Beleidsbeïnvloeding: Verschillende beleidsinitiatieven (vanuit de SERV, NCP van OESO) werden genomen, maar deze moeten in de komende jaren nauwkeurig worden opgevolgd om ervoor te zorgen dat ze tot vruchtbare resultaten leiden.

 

Getuigenis

San  Cooreman van Familiehulp 

"Familiehulp is een waarden gedreven organisatie. Voor onze eigen 12.600 personeelsleden zijn goede arbeidsomstandigheden gegarandeerd. We vinden het logisch om ook aan de arbeidsomstandigheden te denken van de arbeidsters die onze kleren maken. Zo lanceerden we in 2018 onze ‘cleane’ sporttruitjes. WSM bracht ons in contact met duurzame leveranciers, zodat we deze aankoop gemakkelijk konden waarmaken. Het brengt onze organisatie op een positieve manier in het straatbeeld. En onze medewerkers zetten zich samen in team op een sportieve manier in, vaak voor het goede doel. Een echte win-win. Onze truitjes dragen duidelijk zichtbaar het cleane kleren-label en daar krijgen we erg veel positieve reacties op. Het is ook een goeie manier om onze eigen medewerkers te sensibiliseren voor de Schone Kleren-campagne.  Voor ons stopt dit verhaal niet bij één aankoop. Duurzaamheid is sowieso een belangrijke factor binnen ons aankoop- en aanbestedingsbeleid. Ook voor onze werkkledij vragen we de nodige garanties. En zelfs voor onze gadgets gaan we steeds meer op zoek naar duurzame varianten. Zo krijgen onze nieuwe medewerkers een ‘gelukzak’ met werkmateriaal er in. Ook al was de wachttijd voor een duurzame tote bag een pak langer en – toegegeven - ook een klein beetje duurder, toch kozen we er bewust voor. Dat hoeft geen probleem te zijn. Het is gewoon een kwestie van achter je waarden staan, een goede planning en wat geduld. Ik wil het iedereen aanraden."

 

Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru Dominicaanse Republiek DR Congo Cambodja Rwanda Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact