INSP!R Latijns-Amerika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Azië, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Afrika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming

Bangladesh

BSPAN - Bangladesh Social Protection Advocacy Network

Dit platform werd in oktober 2017 opgericht door vakbonden en ngo's die werken aan sociale bescherming voor de arbeidersgemeenschap. Naast het verbeteren van de structuur van het netwerk en effectieve coalitievorming onder de leden en het versterken van digitale communicatie, versterkt BSPAN de pleitbezorging voor universele sociale bescherming door zich te verbinden met lokale en nationale platforms en te lobbyen voor de ratificatie van ILO Conventie 102.Stichting OSHE is het secretariaat van BSPAN.

GK - Gonoshasthaya Kendra

Gonoshasthaya Kendra (GK) of "Peoples Health Centre" is een NGO met als motto "Grame Cholo-Gram Goro" wat betekent "Laten we naar het dorp gaan en het dorp bouwen", opgericht door vooruitstrevende artsen in 1972. De visie is "Het lot van het land hangt af van het lot van de armen" en "De ontwikkeling van het land hangt af van de ontwikkeling van de vrouw".

In de loop der decennia heeft GK gezondheidszorg gebracht aan meer dan 1 miljoen - meestal arme en plattelands - mensen door 43 gezondheidscentra en zeven ziekenhuizen op te zetten. GK leidt ook lokale mensen op tot gezondheidswerkers en neemt ze in dienst, waarvan er nu meer dan 2.200 zijn. Het werk van GK heeft geleid tot een drastische verlaging van de kindersterfte. GK organiseert ook inkomensgenererende activiteiten om mensen aan een inkomen te helpen. GK heeft een ziektekostenverzekering geïntroduceerd in Bangladesh en is actief betrokken bij de beleidsvorming.

NGWF - National Garment Workers’ Federation

NGWF streeft naar eerlijke lonen en betere en veiligere arbeidsomstandigheden in de kledingsector en benadrukt gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Het is de grootste nationale vakbond van kledingarbeiders in Bangladesh en heeft momenteel ongeveer 60.000 leden in meer dan 1.200 fabriekscomités. NGWF is actief via 10 afdelingen in 8 regio's. Door de NGWF te betrekken bij de Schone Kleren Campagne kunnen consumenten en merken die in Bangladesh produceren, worden gesensibiliseerd om veilige werkomstandigheden en leefbare lonen af te dwingen.

Partnerorganisaties

  • 1 NGO die initiatieven op het gebied van onderlinge gezondheidszorg of sociale economie ondersteunt
  • 1 vakbond
  • 1 nationaal netwerk van meerdere belanghebbenden inzake het recht op sociale bescherming

 

Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru Dominicaanse Republiek DR Congo Cambodja Rwanda Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact