INSP!R Latijns-Amerika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Azië, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Afrika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming

Senegal

AJE - Action Jeunesse Environnement

AJE is een organisatie die mensenrechten en kinderrechten verdedigt, meer specifiek focust de organisatie op het recht op onderwijs, burgerrechten en genderkwesties. AJE wil jongeren zelfstandiger maken door alfabetiseringscursussen en het aanbieden van beroepsopleidingen: fruit- en groenteverwerking, schilderen, koken, naaien, autorijden en activiteiten gelinkt aan voedselveiligheid en natuurbescherming. AJE ontwikkelde hiervoor de pedagogische methodologie « Participatory Action Research » (PAR). Dit is een op internationaal niveau erkende methodologie waarbij de kinderen en de andere actoren in alle actiefasen, van identificatie tot evaluatie, worden betrokken.

CNTS - Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal

De Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal werd opgericht in 1968 en is qua ledenaantal de grootste vakcentrale. Haar visie is het bevorderen van het creëren van mogelijkheden voor fatsoenlijk werk en een werkloosheidsverzekering voor ontslagen werknemers. Ze telt 135.000 vakbondsleden, georganiseerd in 14 regionale afdelingen. Haar missie is om hun belangen en rechten te verdedigen en ook om deel te nemen aan de ontwikkeling van het land. Ze is lid van de ITUC en zetelt in alle socialezekerheidsinstellingen en besluitvormingsorganen op nationaal niveau.

GRAIM - Groupe de Recherche et d'Appui aux Initiatives Mutualistes

De eerste mutualiteit van Senegal werd opgericht in 1989 in het dorp Fandène, in de omgeving van Thiès. Nadat de levensomstandigheden van de inwoners al snel zichtbaar verbeterden, volgden andere dorpen uit de regio hun voorbeeld. GRAIM werd opgericht in 1997 om al deze nieuwe mutualiteiten te ondersteunen. Vanaf het begin heeft GRAIM verschillende vormen van ziekteverzekeringen gepromoot, de economische situatie van haar leden verbeterd, en netwerken opgezet om de belangen van al deze mutualiteiten te verdedigen. Daarnaast lanceerde GRAIM ook alfabetiseringsprogramma's en verleent ze microkredieten. Ten slotte ijvert GRAIM, in samenwerking met CRMST (Regionale Coördinatie van mutualiteiten in Thiès), voor de verbetering van de publieke gezondheidszorg.

UNAMUSC - Union Nationale des Mutuelles de Sante? Communautaires

UNAMUSC is de nationale koepel van Senegalese gemeenschapsmutualiteiten. Ze is opgericht begin 2014 en ondersteunt mutualiteiten in hun ontwikkeling én verdedigt ook hun belangen. UNAMUSC geniet de steun van MASMUT, een Belgisch platform van christelijke, socialistische en liberale mutualiteiten en ngo's.

Een gemeenschapsmutualiteit is een vereniging zonder winstoogmerk, met vrijwillige lidmaatschappen en een werking gebaseerd op solidariteit en wederzijdse hulp. Gezondheidsuitgaven worden gedeeltelijk of volledig terugbetaald. Daarnaast worden ook sociale risico's van leden en hun families gedekt via voorzorgsmaatregelen, wederzijdse hulp en solidariteit.

Partnerorganisaties

  • 1 NGO die initiatieven van de sociale economie ondersteunt
  • 1 Nationaal platform van organisaties ter bevordering van mutualiteiten
  • 1 vakbond
  • 1 sociaal-educatieve beweging
Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru DR Congo Cambodja Rwanda Dominicaanse Republiek Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact