INSP!R Latijns-Amerika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Azië, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Afrika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming

Mali

Kondo Jigima

Kondo Jigima is een spaar- en kredietinstelling, opgericht in 1995. Zo’n 75.000 personen zijn momenteel lid bij Kondo Jigima, verspreid over een honderdtal lokale kassen in heel Mali. Kondo Jigima richt zich vooral op de armste en meest kwetsbare groepen binnen de samenleving en verleent microkredieten aan personen die niet bij de klassieke kredietinstellingen terecht kunnen, zoals landbouwers, ambachtslieden,... om zo extreme armoede tegen te gaan. Voor de terugbetaling van de kredieten gelden specifieke voorwaarden: lagere interesten, termijnen afgestemd op de seizoenen, er wordt rekening gehouden met de opbrengst, enz. Daarnaast voorziet Kondo Jigima ook opleidingen en alfabetiseringscursussen, essentieel om de toegang tot werk te vergemakkelijken.

MTC Mali - Mouvement des Travailleurs Croyants

MTC is een socio-culturele beweging die arbeids- en levensomstandigheden van werknemers wil verbeteren. De beweging is opgericht in 1985 in Bamako en focust zich op vier kwetsbare groepen van de samenleving: de leerkrachten in basisscholen, die meestal zonder contract en tegen een laag loon moeten werken; huispersoneel, meestal laagopgeleide jonge meisjes die niet op de hoogte zijn van hun arbeidsrechten; traditionele ambachtslieden die door hun ongeletterdheid in een zwakke positie op de markt staan; en jongeren, die vaak moeilijk werk kunnen vinden, vooral wanneer ze geen toegang hebben tot internet. Samen met onze andere partnerorganisatie UTM voert MTC politieke acties tegen sociale uitsluiting en voor waardig werk. Om een aantal eisen kracht bij te zetten - zoals bijvoorbeeld een vrije halve dag voor huispersoneel - werkt MTC ook samen met vakbonden en andere organisaties. Ten slotte werkt MTC aan meer gendergelijkheid. Vooral vrouwen in de landelijke gebieden worden ondersteund in hun zelfontplooiing.

UTM - Union Technique de la Mutualité

UTM is sinds 1996 door de Malinese overheid erkend als de unie van de mutualiteiten. UTM ontwikkelt verschillende activiteiten op lokaal niveau zoals sensibilisering en vormingen rond gezondheid en voeding, en de uitbouw van lokale mutualiteiten. Op regionaal en nationaal niveau organiseert UTM overleg en samenwerking tussen deze mutualiteiten en onderhandelt ze met zorgverstrekkers en overheden. UTM is uitgegroeid tot een echte gesprekspartner van de Malinese overheid. Samen met die overheid bekijken ze in het nationaal overlegcomité hoe ze universele toegang tot gezondheidszorg in Mali kunnen realiseren. Hun voornaamste eis is om bij het beheer van die gezondheidszorg betrokken te worden.

Partnerorganisaties

  • 1 mutualiteit
  • 1 NGO die initiatieven van de sociale economie ondersteunt
  • 1 sociaal-educatieve beweging

 

Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru Dominicaanse Republiek DR Congo Cambodja Rwanda Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact