INSP!R Latijns-Amerika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Azië, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Afrika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming

Benin

AS - Alliance Santé

AS is een vereniging van mutualiteiten in Borgou en Collines. Het doel is om ziekenfondsen en ziekenfondsverzekerden te vertegenwoordigen, met name om hun belangen te verdedigen; om ideeën en ervaringen uit te wisselen en te delen; om wederzijdse hulp en solidariteit tussen ziekenfondsen te bevorderen; om gezamenlijke acties uit te voeren en te organiseren; om ziekenfondsen te ondersteunen bij het verbeteren van de gezondheid van hun leden; om de instrumenten voor financiële zekerheid van de vereniging op te zetten en te beheren; om deel te nemen aan de bevordering van sociale bijstand door de opname van behoeftigen in het stelsel van ziektekostendekking te vergemakkelijken.

APROSOC - Action pour la Protection Sociale

APROSOC is een organisatie die is voortgevloeid uit PROMUSAF, het programma dat in 1998 door WSM en CM werd opgericht om de toegang van de bevolking tot kwalitatieve gezondheidszorg te verbeteren. APROSOC ondersteunt mutualiteiten - die zo samen 22.250 personen met een ziekteverzekering beschermen - maar doet ook aan sensibilisering en preventie via ateliers rond hygiëne, gezondheid, malaria en HIV. Zelfs kooklessen staan op het programma van APROSOC: hiermee worden vrouwen aangespoord op een gezonde manier te koken met lokale producten. Ook problemen als ondervoeding van kinderen worden aangepakt. Ten slotte zit APROSOC in een netwerk om als eerste gesprekspartner van de overheid al deze gezondheidskwesties in het overheidsbeleid te laten integreren.

CGTB - Confédération Générale des Travailleurs du Bénin

CGTB is een federatie van vakbonden bij de overheid, in de privésector en in de informele sector. Het heeft tot doel de materiële, morele en professionele belangen van de werknemers permanent te verdedigen en te vrijwaren, een geest van solidariteit tussen de aangesloten vakbondsorganisaties en -federaties te bevorderen en te ontwikkelen, bij te dragen tot de versterking van de vakbondsactiviteit op nationaal, regionaal en internationaal niveau, te werken aan de bevordering van de werkgelegenheid met het oog op de snelle verwezenlijking van volledige werkgelegenheid, en te zorgen voor de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden van zijn leden en van de werknemers in het algemeen.

MDB - Mutualité pour le Développement à la Base

MDB Bénin is een sociale spaar- en kredietinstelling gebaseerd op de solidariteit tussen haar leden om lokale groepen de kans te geven nieuwe inkomstenbronnen te vinden. MDB biedt microkredieten aan, maar geeft ook vormingen rond het beheer van een eigen zaak en alfabetiseringscursussen. Via deze globale aanpak probeert MDB de levensomstandigheden van de gewone man en vrouw in Benin te verbeteren.

MTC Bénin - Mouvement des Travailleurs Chrétiens du Bénin

De christelijke arbeidersbeweging van Benin, het MTC, is een socio-culturele beweging die zich bezig houdt met de alfabetisering van kleine handelaars, ambachtslui en kinderen die niet langer naar school gaan. Daarnaast stimuleert MTC de integratie van personen met een beperking in het sociale leven, strijden ze tegen de uitbuiting van kinderen die niet in hun eigen gezin worden grootgebracht, en verenigen ze ambachtslui in beroepsverenigingen. Ten slotte wordt er gesensibiliseerd rond arbeidsrechten, sociale zekerheid, hygiëne en veiligheid op het werk voor werknemers met een beperking.

SYNAPROCEB - Centre de Formation du Syndicat National des Professionnels de la Coiffure et de l’Esthétique du Bénin

SYNAPROCEB is een vakbond die opkomt voor werknemers in de sector van de kappers en schoonheidsverzorging. Ze maken deel uit van de CGTB. De vele sensibiliseringsactiviteiten en vormingen die ze organiseren focussen op gendergelijkheid, alfabetisering en bescherming van omgeving en milieu.

Partnerorganisaties

  • 1 mutualiteit
  • 1 NGO die mutualiteiten ondersteunt
  • 1 NGO die initiatieven van de sociale economie ondersteunt
  • 1 sociaal-educatieve beweging
  • 2 vakbonden
Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru DR Congo Cambodja Rwanda Dominicaanse Republiek Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact