16 februari 2021

Voor een veilige, georganiseerde migratie waarbij rechten gerespecteerd worden

De afgelopen jaren zijn de migratiestromen in Centraal-Amerika aanzienlijk belangrijker geworden, vooral de zogenaamde noodgedwongen migratie van mensen op zoek naar nieuwe kansen en een beter leven. Mensen die gedwongen zijn te vertrekken wegens het gebrek aan waardig werk, door armoede, gewapende conflicten, schendingen van de mensenrechten en een situatie die door de pandemie alleen maar slechter is geworden. Met de grote opwaartse migratiestromen in Centraal-Amerika is eens te meer duidelijk geworden dat migratie een complex verschijnsel is dat op een alomvattende manier moet worden aangepakt. Door alle landen van oorsprong, transitlanden en landen van bestemming. 

Op de reis vanuit Guatemala naar de Verenigde Staten worden migranten geconfronteerd met ernstige situaties van discriminatie, geweld, maar ook gevaar voor eigen gezondheid en de verspreiding van ziektes. De ongelijkheid, discriminatie en armoede die in deze regio heersen maken van migranten een zeer kwetsbare groep, zoals eind januari is gebleken.

De dood van 19 jonge Guatemalteekse migranten in Mexico is een hard en betreurenswaardig feit dat aantoont dat bovenstaande factoren migranten naar nog gevaarlijkere routes hebben verdreven. Het is noodzakelijk en dringend dat de fundamentele rechten van migranten worden gewaarborgd en geëerbiedigd.


Voor een veilige, georganiseerde migratie waarbij rechten gewaarborgd worden

Februari 2021. WSM, INSP!R en 24 continentale en nationale partnerorganisaties waaronder MTC San Marcos, veroordelen het bloedbad en de verbranding van 19 migranten afkomstig uit Comitancillo, Sipacapa en Catarina in het departement San Marcos in Guatemala.

De gebeurtenissen vonden plaats in Camarago, Tamaulipas, Mexico. We dringen er daarom bij zowel de Guatemalteekse als Mexicaanse regering op aan om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze misdaad bestraft wordt en om te voorkomen dat deze aanvallen op migranten blijven herhaald worden. Al meer dan een decennium is er een gebrek aan bescherming voor migranten, ondanks hun risico’s en kwetsbaarheid.

Staten dienen de mensenrechten van migranten, vluchtelingen en ontheemden in degelijke omstandigheden te waarborgen, ongeacht hun migratiestatus. Er moet rekening gehouden worden met de bijzondere beschermingsbehoeften van mensen die veelal door geweld, vervolging of ernstige bedreigingen gedwongen worden om te migreren.

De gebeurtenissen eind januari tonen opnieuw aan dat er geen werk wordt gemaakt van beleid ter preventie van geweld waardoor veilige migratie gewaarborgd zou worden, zoals nochtans in het VN-Migratiepact vooropgesteld werd. Deze internationale overeenkomst werd aangemoedigd door Mexico, toch wordt ze niet nageleefd op Mexicaans grondgebied.

We eisen ook dat de staat Guatemala het VN-Migratiepact naleeft, maatregelen neemt tegen de verspreiding van misleidende informatie over migratie en zich inzet om illegale migratiepraktijken op te sporen en stop te zetten.

De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens stelde in haar beginselen inzake mensenrechten van migranten en vluchtelingen dat staten moeten zorgen voor menswaardige levensomstandigheden en moeten voorkomen dat mensenrechten belemmerd of onmogelijk gemaakt worden. In het VN-migratiepact werd bovendien bevestigd dat er niet-discriminerende stelsels van sociale bescherming moeten worden opgezet, zoals gesteld in IAO-aanbeveling nr. 202 omtrent sociale beschermingssokkels.

WSM en het INSP!R-netwerk vragen dat onmiddellijk al het nodige gedaan wordt om een correcte identificatie van de slachtoffers uit te voeren, hun families bij te staan, de feiten te verduidelijken en al alle verantwoordelijken voor dit gruwelijke geweld tegen mensenrechten te identificeren.

RESPECTEER de mensenrechten van migranten!

Share


Nieuws

EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact