INSP!R Latijns-Amerika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Azië, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Afrika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming

Nepal

NTUC - Nepal Trade Union Congress

NTUC is een netwerk van ongeveer 27 vakbonden die actief zijn in zowel formele als informele arbeidssectoren, in zowel de particuliere als de publieke sector - van onderwijs, bouw, textiel en catering tot transport, informele ambachten en ambachtelijke beroepen. NTUC richt zich op kinderarbeid, het bevorderen van gezondheid en welzijn op het werk, het opleiden van werknemers over hun rechten, het bevorderen van gendergelijkheid en een universeel sociaal zekerheidsstelsel.

GEFONT - General Federation of Nepalese Trade Unions

GEFONT werd opgericht in 1989 en officieel geregistreerd als vakbondsorganisatie in 1995. De organisatie omvat dertig vakbonden uit verschillende sectoren: landbouw, textiel, transport, toerisme, gezondheidszorg, bankwezen en informele economie. We steunen in het bijzonder het werk van GEFONT om jonge vakbondsleiders, werknemers uit de informele economie en arbeidsmigranten mondiger te maken.

ITUC-NAC - International Trade Union Confederation-Nepal Affiliated Council

Als overkoepelende organisatie van de drie grootste vakbonden in Nepal (GEFONT, NTUC en ANTUF) is de ITUC-NAC de drijvende kracht achter de effectieve samenwerking van de meeste Nepalese vakbonden in het Joint Trade Union Coordination Centre (JTUCC). Hier maken ze afspraken over gemeenschappelijke standpunten en pleitbezorgingstrategieën over verschillende onderwerpen, waaronder sociale bescherming, gezondheid en veiligheid op het werk en arbeidsnormen.

SPCSN – Social Protection Civil Society Network

SPCSN is een platform van 16 lokale maatschappelijke organisaties die onder andere ouderen, mensen met een handicap, mensen met hiv/aids en kinderrechtenbewegingen vertegenwoordigen. SPCSN richt zich vooral op niet op premie- of bijdragebetaling berustende socialezekerheidsregelingen, zoals kinderbijslag, pensioenen, invaliditeitsuitkeringen, toegang tot gezondheidszorg, evenals aanpassingsgerichte sociale bescherming in geval van schokken.

Partnerorganisaties

  • 3 vakbonden
  • 1 nationaal netwerk met meerdere belanghebbenden over het recht op sociale bescherming
Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru DR Congo Cambodja Rwanda Dominicaanse Republiek Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact