INSP!R Latijns-Amerika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Azië, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Afrika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming

India

CFTUI - Confederation of Free Trade Unions of India

De CFTUI is een in 1997 opgerichte vakcentrale die volledig politiek onafhankelijk is, wat vrij zeldzaam is in India. Ze is aanwezig in 20 deelstaten en heeft 1,3 miljoen leden in tien sectoren: openbare diensten, transport, onderwijs, bouw, handel, voeding en landbouw, visserij, textiel en kleding. De CFTUI heeft ook een specifieke afdeling voor vrouwelijke werknemers. De CFTUI werkt met kwetsbare werknemers, voornamelijk uit de informele economie, en met arbeidsmigranten.

CWM-I - Christian Workers’ Movement-India

De missie van CWM is om te strijden voor respect voor de menselijke waardigheid, voor rechtvaardigheid en om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen een centrale rol spelen in ontwikkeling. CWM heeft ongeveer 18.000 leden, waarvan 40% vrouwen in 40 aangesloten groepen. De belangrijkste activiteiten zijn trainingen en activiteiten met kwetsbare werknemers en ongeorganiseerde werknemers uit de informele sector. CWM richt zich op migranten, vrouwen en jonge werknemers. CWM organiseert regelmatig bewustwordingscampagnes en evenementen, vaak in samenwerking met andere NGO's en vakbonden.

NDWM - National Domestic Workers’ Movement

NDWM werd in 1985 in Tamil Nadu opgericht door Zuster Jeanne Devos, om de vele huishoudelijke hulpen die in India worden uitgebuit te helpen. Met het hoofdkantoor in Mumbai is NDWM momenteel aanwezig in 17 staten en bereikt meer dan 200.000 huishoudhulpen. Prioritaire activiteiten zijn bewustmaking, campagne voeren en pleiten voor betere wetgeving en arbeidsnormen voor huishoudelijk personeel, maar ook voor migranten. Voor hen biedt NDWM ook trainingen en rehabilitatieprogramma's voorafgaand aan het vertrek.

AREDS - Association of Rural Education and Development Service

AREDS werkt aan één Mensheid, in de overtuiging dat kleine mensen met bewuste en collectieve aantallen een andere wereld kunnen creëren. AREDS organiseert mensen en bouwt aan sterke bewegingen die economische, sociale, culturele en politieke alternatieven kunnen bieden. Ze richten zich op vrouwen, dalits, jongeren en adolescenten. Hun acties omvatten niet-formeel onderwijs, beroepsopleidingen en inkomensgenererende activiteiten, alternatieve en ecologische duurzame landbouw, onderwijs over betere gezondheids- en hygiënepraktijken. Pleitbezorging voor betere sociale bescherming, op lokaal en nationaal niveau, is ook een belangrijk onderdeel van hun werk.

NDWF - National Domestic Workers’ Federation

De NDWF is ontstaan uit de inspanning van de NDWM om huishoudelijk werkers te organiseren in vakbonden die geleid worden door huishoudelijk werkers zelf. NDWF wil de rechten van huishoudelijk werkers in India en van hen die in het buitenland werken beschermen, verzekeren en promoten door solidariteit en participatie. Haar doelstellingen zijn het verzekeren van gelijke rechten voor huishoudelijk werkers zoals alle andere werknemers, met betrekking tot lonen, sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden, gezondheid en andere voordelen enz. Sinds haar oprichting in 2013 is NDWF actief betrokken geweest bij het lobbyen voor nationale wetgeving voor huishoudelijk personeel en om ILO C189 betreffende huishoudelijk personeel geratificeerd te krijgen door India. Eind 2016 had NDWF 9 geregistreerde en 6 niet-geregistreerde aangesloten vakbonden, met in totaal 16.000 vrouwelijke leden verspreid over 14 staten.

Partnerorganisaties

  • 1 socio-culturele bewegingen
  • 2 vakbonden
  • 1 vrouwenbeweging
  • 1 NGO die mutualiteiten of initiatieven van de sociale economie ondersteunt
Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru DR Congo Cambodja Rwanda Dominicaanse Republiek Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact