INSP!R Latijns-Amerika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Azië, het netwerk voor het recht op sociale bescherming
INSP!R Afrika, het netwerk voor het recht op sociale bescherming

Guinee

CNTG - Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée

De Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (C.N.T.G.) is een nationale vakbondsconfederatie in de Republiek Guinee. Ze werd opgericht in 1960. Ze verenigt werknemers uit alle sectoren: openbaar, gemengd, privé, informeel en gepensioneerd, zonder onderscheid naar nationaliteit, geslacht, godsdienst of politieke overtuiging. Er zijn 18 vakbondsfederaties die alle beroepssectoren van het land vertegenwoordigen. De CNTB heeft 1 nationale vakbond (huishoudelijk personeel), 8 regionale vakbonden, 33 prefectorale vakbonden en 5 gemeentelijke vakbonden (Conakry). De CNTG vertegenwoordigt 71% van de werknemers in Guinee, volgens een evaluatie van de vakbondsorganisaties in 2014.

DynaM - Dynamic Mutualiste

De organisatie DynaM, een afkorting voor 'dynamique mutualiste', is een in 2000 opgerichte ngo die systemen voor ziekteverzekering wil ondersteunen. De mutualiteiten die door DynaM worden ondersteund, dekken zowel eerstelijnszorgen als gespecialiseerde medische zorgen. Een van de belangrijkste strategieën van DynaM is om alle zorgverstrekkers  vroeg bij de opstart van een mutualiteit te betrekken, zodat iedereen met dezelfde kennis betrokken is. Ze richten zich prioritair op sociale bescherming voor de achtergestelde plattelandsbevolking.
DynaM behoort tot een nationaal platform van mutualiteiten, dat geraadpleegd wordt door het ministerie van Volksgezondheid om de kwaliteit van de gezondheidszorg aanzienlijk te verbeteren en de bevolking toegang te geven tot basisgezondheidszorg. DynaM draagt daartoe bij aan de ontwikkeling van een nationaal wetgevend kader voor de mutualiteiten in Guinee, en aan de actualisering van het bestaande systeem van sociale bescherming. Het pleit ook voor de uitbreiding van het socialezekerheidsstelsel tot werknemers in de informele economie.

PPSOGUI - Réseau des Promoteurs de la Protection Sociale en Guinée

Het netwerk PPSOGUI werd opgericht in 2013 met de bedoeling mutualiteiten in Guinee vorm te geven, te verrstevigen en te betrekken in het nationale beleid voor sociale bescherming. Uiteindelijk wil het netwerk dat iedereen in het land toegang krijgt tot betaalbare en kwaliteitvolle gezondheidszorgen. Ze verzamelen verschillende spelers uit het middenveld die elk op hun manier actief zijn in het domein van de sociale bescherming. Samen leggen ze meer gewicht in de schaal om mutualiteiten de rol te geven die ze verdienen.

Partnerorganisaties

  • 1 vakbond
  • 1 NGO ter ondersteuning van ziekenfondsen 
  • 1 nationaal netwerk met meerdere belanghebbenden over het recht op sociale bescherming
Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru Dominicaanse Republiek DR Congo Cambodja Rwanda Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België

Nieuws

EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact