10 december 2018

WSM eert haar strijders voor mensenrechten

Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wil Wereldsolidariteit vandaag even stilstaan bij enkele mensen die zich dagelijks inzetten voor mensenrechten, zodat ook de 75 procent van de wereldbevolking die op dit moment geen toegang heeft tot sociale en economische rechten op een volwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving. Deze uitgesloten bevolkingsgroepen bestaan vooral uit kwetsbare personen zoals vrouwen, jongeren, werknemers in de informele economie en ouderen.


Elke dag vechten collega's van onze 82 partners in Afrika, Latijns-Amerika en Azië - soms met gevaar voor eigen leven - voor volwaardige arbeidsvoorwaarden en het recht op sociale bescherming. Deze mensen leggen zich niet neer bij de oneerlijke situatie. Ze nemen hun ontwikkeling in eigen handen en organiseren zich in sociale bewegingen. Ze brengen mensen samen, versterken ze en geven ze een stem om zo samen hun rechten te beschermen en toegang te verzekeren tot essentiële sociale diensten.

 

Vandaag brengen we specifiek hulde aan: 

 

Dr Kadir van de gezondheidsorganisatie GK - Gonoshasthaya Kendra - in Bangladesh.

GK biedt gezondheidszorg aan miljoenen mensen waaronder baby’s, moeders en ouderen. Van de meest afgelegen dorpjes van het land tot in de vele vluchtelingenkampen.

 

 

Alicia Huanca van de jongerenorganisatie CEJUPA – Centro Juvenil para el Desarrollo Humano  - in Bolivia.

CEJUPA helpt honderden straatjongeren in de grootstad El Alto. Deze jongeren kunnen bij CEJUPA opleidingen volgen en activiteiten bijwonen om zo uit hun precaire levenssituatie te geraken.

 

 

Samory Oulde Beye, secretaris-generaal van CLTM – Confédération Libres des Travailleurs de Mauritanie – de grootste vakbond van Mauritanië.

Samory vecht tegen dwangarbeid op een internationaal niveau. Een praktijk die vandaag de dag helaas een nooit gezien hoogtepunt bereikt in Mauritanië, met naar schatting 250.000 dwangarbeiders op een totale bevolking van 4 miljoen Mauritaniërs.

 

 

Share


EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact