25 februari 2020

Mensenrechten respecteren in Latijns-Amerika

Het EU-LAT netwerk is een erkende actor binnen de Europese Unie. Het is een pluralistisch netwerk dat uit 40 organisaties en bewegingen bestaat, waaronder WSM, uit 12 verschillende Europese landen. Het bevordert de solidariteit tussen het Latijns-Amerikaanse en Europese volk.

Het netwerk is gesticht op 11 oktober 2017 nadat twee voormalige netwerken - CIFCA (Kopenhagen Initiatief voor Centraal-Amerika en Mexico) en Grupo Sur - beslisten hun krachten te bundelen. De nieuwe unie versterkte zo haar belangenbehartigingsacties ter bevordering van een participatief Europees beleid met een genderperspectief. Het verdedigt ook de mensenrechten, de democratisering en de duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika.

Met hun gezamenlijke acties proberen de leden van het netwerk invloed uit te oefenen op de Europese politiek op vlak van politieke dialoog, samenwerking en handel met Latijns-Amerika.

Het netwerk stelt vandaag haar 'Rapport met aanbevelingen aande EU en haar lidstaten voor het beschermen van mensenrechten bij commerciële activiteiten van ondernemingen iin Latijns-Amerika'. 

Lees alle aanbevelingen

 

Share


Nieuws

EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact