15 oktober 2019

ISDS, de privérechtbank van multinationals

ISDS, voluit Investor-State Dispute Settlement, is een parallel rechtssyteem dat enkel toegankelijk is voor de allergrootste bedrijven. Multinationals gebruiken dit syteem om overheden die in hun weg staan te bedreigen met schadeclaims van miljarden euro’s.


De regulering van vervuilende kolencentrales, de verplichte gezondheidsboodschappen op sigarettenpakjes, het verbod op schaliegasontwinning via de zwaar vervuilende fracking-techniek, de sluiting van een gemeenschap-ontwrichtende mijn, de verhoging van het minimumloon, de bevriezing van drinkwaterprijzen om de armsten in de samenleving toegang te garanderen, het verbod voor verzekeraars om grote winsten te maken op de kap van zieke personen,…  Allemaal zijn het rechtvaardige beleidsbeslissingen die door multinationals werden aangevochten via het Investeerder-staatarbitrage ISDS.


We vragen aan de EU en haar lidstaten om bij de lopende VN-onderhandelingen een bindend verdrag inzake multinationals en mensenrechten te steunen, waarmee een einde kan gemaakt worden aan hun straffeloosheid. De EU en haar lidstaten moeten in hun eigen wetgeving ook verplichtingen voor multinationale ondernemingen opnemen waardoor mensenrechten en milieu gerespecteerd worden. Slachtoffers van mensenrechtenschendingen moeten toegang hebben tot de rechter.

Wil je ook dat dit systeem verandert, lees dan meer op stopisds.org en teken er de petitie.

Share


Nieuws

EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact