1 december 2020

IAO lanceert nieuwe databank voor sociale bescherming wereldwijd

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is een referentie op het gebied van sociale bescherming op internationaal niveau. Het is de VN-organisatie die de internationale arbeidsnormen ontwikkelt en controleert. Daarnaast biedt de IAO technische ondersteuning aan landen, en dus aan regeringen en sociale partners, zodat zij een nationaal beleid voor sociale bescherming kunnen ontwikkelen dat is aangepast aan de nationale context.

Een sociaal beschermingsbeleid gebaseerd op betrouwbare gegevens

Om dit op een geloofwaardige manier te doen, moeten eerst de belangrijkste actoren betrokken worden; niet alleen de overheid, maar ook de sociale partners en andere sociale bewegingen met expertise op dit gebied. Vervolgens zijn er betrouwbare gegevens nodig om een dergelijk beleid op te bouwen, dat in vele behoeften van alle burgers in de loop van hun leven moet voorzien. Welke vergoedingen worden gegeven aan ouders met kinderen, zodat zij hun kinderen naar school kunnen laten gaan? Welke investeringen moeten worden gedaan in het openbare gezondheidsstelsel, zodat het iedereen kan behandelen met hoogwaardige en betaalbare gezondheidsdiensten tijdens een pandemie zoals COVID-19? Hoe definiëren we een waardig pensioen voor ouderen?

World Social Protection Data Dashboards (WSPDB)

De IAO heeft een lange geschiedenis van gegevensverzameling. Nu werden de gegevens samengebracht in een nieuw instrument dat gebruikers toegang geeft tot de meest nauwkeurige gegevens in real time, in een specifiek land, regionaal, of mondiaal. De gegevens werden ook gecategoriseerd op basis van de sociale risico's opgesomd in Verdrag 102, dat ook een overzicht geeft van de huidige investeringen van de lidstaten van de IAO om deze risico's te dekken.

Bij de lancering van de World Social Protection Data Dashboards (WSPDB) benadrukte mevrouw Shahra Razavi, directeur van de afdeling Sociale Bescherming (IAO), dat het doel van de WSPDB is om wereldwijd vergelijkbare statistische gegevens over sociale bescherming te verzamelen, op te slaan en te verspreiden. De samenstelling van gegevens over sociale bescherming werd voornamelijk gebaseerd op administratieve gegevens die van de regeringen verkregen werden via de vragenlijst van de 'Social Security Inquiry' (SSI).

WSM en INSP!R zullen verder bouwen op deze gegevens

Voor WSM en de partners, samengebracht in het internationale INSP!R-netwerk, is zo'n database erg belangrijk. "Tijdige, betrouwbare, nauwkeurige en vergelijkbare gegevens zijn essentieel voor het formuleren, uitvoeren en evalueren van het effect van het socialebeschermingsbeleid. Deze gegevens versterken dus ons beleidswerk", legt Bart Verstraeten, politiek secretaris bij WSM die meewerkte aan de lancering van de databank, uit.

Het belang van een dergelijke databank kan niet worden onderschat. Volgens deskundigen die aan de lancering hebben deelgenomen, vormt de database de belangrijkste bron van wereldwijde gegevens omtrent sociale bescherming. De database zal dagelijks worden gebruikt door beleidsmakers, ambtenaren van internationale organisaties en onderzoekers.

Share


Nieuws

EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact