22 januari 2024

Het INSP!R-netwerk kwam bijeen en maakte een toekomstplan

Van 30 november tot 6 december 2023 was in Brussel een intercontinentale delegatie van het INSP!R-netwerk uit alle hoeken van de wereld te gast. Ze verbleven enkele dagen in België om deel te nemen aan een reeks vergaderingen binnen de INSP!R-stuurgroep. Het doel van deze intercontinentale stuurgroep is het coördineren van de internationale beleidsbeïnvloedings-, leer- en communicatieve activiteiten van het netwerk dat aanwezig is in 20 landen en 166 leden telt. De laatste keer dat deze vertegenwoordigers van het netwerk fysiek bijeenkwamen was in december 2019. De COVID-pandemie dwong de groep om virtueel bijeen te komen, maar dit weerhield de groep er niet van om aanzienlijke vooruitgang te boeken.

Tijdens de evenementen waaraan de vertegenwoordigers deelnamen, herhaalden ze hun overtuiging dat de beste manier om mensen uit uitsluiting en precaire leefomstandigheden te halen, het opbouwen en versterken van solidaire systemen is. Systemen die mensen ondersteunen doorheen levensgebeurtenissen als moederschap, ziekte, werkloosheid, pensioen, ... Deze stelsels van sociale bescherming zijn er om ons moeilijkheden te helpen doorstaan, bouwend op een aantal mensenrechten die in 1948 universeel erkend werden. Sociale bescherming heeft zijn meerwaarde bewezen en kan overal worden toegepast, zolang er voldoende ondersteuning is en dat de staat, de privésector en het maatschappelijk middenveld erbij worden betrokken. Sociale bescherming is geen last, maar een investering in een meer duurzame, solidaire en behulpzame samenleving.

Naast thematische sessies over de overgang naar zorgsamenlevingen, het statuut van platformwerkers en het belang van sociale bescherming binnen een rechtvaardige transitie, namen de deelnemers op zondag 3 december ook deel aan de klimaatmars in de straten van Brussel. Deze mars werd georganiseerd door de Klimaatcoalitie, die meer dan honderd Belgische maatschappelijke organisaties verenigt, waaronder ngo's, vakbonden, mutualiteiten en andere en stond in het teken van COP28. Leden van de stuurgroep van het intercontinentale INSP!R-netwerk uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika & de Caraïben toonden er een spandoek met een oproep voor een rechtvaardige transitie met sociale beschermingsmaatregelen, waarbij niemand wordt achtergelaten.

Ze namen ook de tijd om sociale en syndicale projecten in Doornik, Bergen en Gent te bezoeken. Tijdens deze ontmoetingen konden ze van gedachten wisselen over dienstverlening om burgers uit precaire omstandigheden te halen.

Op 1 december werd ’s avonds de 15de verjaardag van dit formidabele netwerkavontuur gevierd, samen met tal van Belgische en internationale genodigden. Sprekers uit vier continenten haalden er herinneringen op, deelden hun successen en schetsten de toekomst die ze voor het netwerk wensen. Tot slot kwam de stuurgroep nog twee dagen samen om interne organisatorische kwesties te bespreken en een agenda voor de komende maanden op te stellen.

Deelnemers uit het INSP!R-netwerk: Samy Arokiasam (Areds, India), Mary Karol Luna (National Association of Journalists - ANP, Peru), Pr Ingrid Mulamba (CDS, DR Congo), Niwa Soulima (Synphot, Togo), Angeles Carrion (RIPESS-Lac, Ecuador), Sabine Jenifère Medetadji (SUO, Benin), Santiago Fischer (WSM, België), Agnès Chapelle (MC, België), Karin Debroey  (ACV-CSC België), Agnieszka Basinska (Flandria, Polen). Ze werden ondersteund door het INSP!R-netwerk en continentale coördinatoren: Drissa Soare (West-Afrika), Denis Mushiya (Centraal-Afrika), Gabriela Prudencio (Latijns-Amerika en de Caraïben), Bismo Sanyoto (Azië), Bart Verstraeten (Algemeen Directeur WSM) en Céline Magonet (WSM), die instond voor logistieke en administratieve ondersteuning.

Meer over INSP!R

Share


EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact