26 september 2018

Een pleidooi voor rechtvaardige transitie

Eind augustus organiseerde het Internationale Vakverbond Afrika (IVV) en de interntionale dienst van het ACV (IIAV), in samenwerking met WSM, ACLVB en ITUC, een seminarie over de toekomst van werk en rechtvaardige transitie. De vakbondsbeweging pleit voor een strategie van rechtvaardige transitie gedurende klimaatontwikkelingen, om diegenen te beschermen wiens banen, inkomen en bestaansmiddelen door het klimaatbeleid in gevaar worden gebracht.

De missie van het seminarie was het verhogen van kennis over het thema, alsook een uitwisseling omtrent welke rol vakbonden kunnen spelen in deze rechtvaardige transitie. Door de IAO en het IVV werd toelichting gegeven over de impact van klimaatsverandering op waardig werk & sociale bescherming, het belang van rechtvaardige transitie, en de nood aan een sociaal vangnet na natuurrampen.

Daarna wisselden de deelnemers ervaringen uit over het klimaatbeleid en reglementeringen in eigen land, en hoe ze deze proberen te beïnvloeden. De vakbonden bespraken hoe zij bijdragen aan het creëren van alternatieve jobs in vervuilende industrieën en op welke manier aandacht voor ecologische duurzaamheid start op de werkvloer. 

Vervolgens werden de seminarie deelnemers geïnspireerd door een bezoek aan het onderzoeks-, vormings- en productiecentrum voor duurzame landbouw, namelijk Centre Songhai. Dit is een Coöperatie van jonge boeren, begeleid door MTC (één van onze partners), die het gebruik van pesticides ruilen voor biologische landbouwtechnieken. 

Vanuit deze ervaringen werkten de deelnemers een Verklaring uit, gericht aan zowel vakbondsleiders als beleidsmakers en internationale donoren. Deze verklaring zal wereldwijd verspreid worden en op tafel gelegd bij het Internationale Vakverbond tijdens het congres in december. 

 

Share


Nieuws

EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact