23 oktober 2020

De Cubaanse toeristische sector kreunt onder de blokkade en het coronavirus

Met de campagne ‘Zuurstof voor Cuba’ laat de Coördinatie voor de Opheffing van de blokkade tegen Cuba de Cubanen aan het woord. 

Dit jaar heeft het Cubaanse toerisme twee grote kopzorgen: de blokkade die de Verenigde Staten sinds 1962 oplegt en de wereldwijde pandemie. Hoe biedt de vakbond van de sector hieraan het hoofd? Víctor Manuel Lemagne Sánchez, Algemeen secretaris van de Nationale Vakbond van de Werknemers uit het Hotelbedrijf en Toerisme, geeft antwoord.


"Cuba is het enige land ter wereld waar een Amerikaan niet naartoe mag reizen. Volgens studies zouden we in één jaar tijd meer dan 1 miljoen bezoekers hebben als Amerikanen ons land zouden mogen bezoeken. De blokkade verbiedt niet alleen Amerikanen om Cuba te bezoeken, maar er worden ook maatregelen genomen waardoor men niet kan deelnemen aan cruises of de pleziervaart in de jachthavens. En toch is Cuba er ondanks de blokkade in geslaagd om de toerismesector uit te bouwen met meer dan 350 hotels, 27 gemengde bedrijven (met Cubaans en buitenlands kapitaal) die hun steentje bijdragen om de knowhow en de ervaringen door te geven van deze grote ketens, waarvan er geen enkele Amerikaans is. We hebben de moed niet laten zakken. Werknemers, politieke leiders en vakbondsleiders hebben samen naar alternatieven gezocht.

Nu met het coronavirus is het toerisme een van de zwaarst getroffen sectoren. Vandaag zijn meer dan 350 hotels gesloten en oefent bijna 70% van de werknemers een andere job uit. Dankzij de verworvenheden uit onze revolutie is er geen enkele werknemer werkloos; ze worden beschermd, met name op het vlak van hun loon. Wij zoeken alternatieven om het werk niet te hoeven Victor Sánchez - Cubaonderbreken. Wij moedigen het aan om van activiteiten te veranderen om ervoor te zorgen dat alle werknemers beschermd zijn. Wij werken op 5 pistes:

• Eerst en vooral steun aan de ziekenhuizen. Zij hebben immers dienstpersoneel nodig. Welke kracht is er beter voorbereid dan de werknemers uit de sector om de ziekenhuizen te ondersteunen?

• Ten tweede: steun aan de isolatiecentra. Het land heeft er alles aan gedaan om het contactpersoneel af te zonderen. Vooral werknemers uit de toerismesector staan in voor de verzorging van deze patiënten, en het medisch personeel, in meer dan 58 vestigingen in het land.

• De derde piste betreft de investeringen, het recupereren van woningen en het behoud van deze installaties. Het doel: een hoger standaardproduct overhouden eens Covid-19 voorbij is en het nationale en buitenlandse toerisme kunnen beheren.

• Het vierde niveau: aansluiten bij de kleinhandel om de bevolking te ondersteunen. Hoe? Door voedingsproducten aan huis te brengen en naar de hotels die menu’s maken om dagelijks te verkopen aan de bevolking nu ze geen toeristische activiteiten hebben.

• Tot slot is het ook zeer belangrijk om de voedselproductie te ondersteunen, door onze werknemers in te zetten in de landbouw, maar ook door moestuinen aan te leggen waarin we kunnen begeleid worden door het Ministerie van Landbouw om voedingsproducten en groenten van de korte keten te produceren.

De strijd gaat voort. Ons land blijft vastberaden strijden tegen Covid-19. Cuba komt dit te boven, Cuba zal deze gevaarlijke pandemie klein krijgen."

Share


Nieuws

EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact