7 november 2018

'Belgische banken weigeren humanitaire hulp aan Cuba'

Belgische banken houden fondsen tegen, bestemd voor humanitaire en ontwikkelingsdoelen in Cuba. Een inbreuk tegen de Europese regelgeving. Dat blijkt uit een onderzoek van de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba, waar WSM aan meewerkte.

Verschillende middenveldorganisaties - waaronder WSM - probeerden via negen banken een financiële overschrijving te doen naar Cuba. Fondsen bestemd voor humanitaire en ontwikkelingsdoelen, waaronder hulp aan de Cubaanse slachtoffers van de orkaan Irma uit 2017.

Vier van de negen onderzochte banken, BNP-Paribas-Fortis, Argenta, ING en Triodos weigerden om deze fondsen door te storten. “Het onderzoek bevestigt wat verschillende ngo’s al aan de lijve ondervonden hebben”, zegt Wim Leysens, secretaris van de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba. “Hulp geven aan Cuba wordt in Europa onmogelijk gemaakt.” 

Achterpoortje

Iedere persoon, organisatie of bedrijf moet met Cuba zaken kunnen doen, zonder inmenging van de Verenigde Staten. Dat bevestigde de Europese Commissie in augustus nog maar eens. Toch hebben enkele grote financiële instellingen voor transacties naar Cuba in het verleden al zware boetes gekregen van de VS-instanties. Om dit te vermijden laat de Europese Commissie een achterpoortje open. Zo kunnen banken vrijstelling vragen van de Europese verplichting om de VS-blokkade te negeren.

"Humanitair hulp is voor Europa ondergeschikt aan de wil van de VS"

De politieke moed die Europa toont, blijkt dus schone schijn. "In praktijk zien we dat de belangen van Europese inwoners minder van tel zijn dan die van de Verenigde Staten", concludeert Wim Leysens. "Meer nog: humanitaire hulp,  een steun in de rug voor burgers getroffen door een natuurramp, is voor Europa ondergeschikt aan de wil van de VS."  Het gebrek aan daadkracht van Europa tegenover de eenzijdig door de VS opgelegde blokkade tegen Cuba maakt haar hieraan medeplichtig.

Eisen

De Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba eist dat de Belgische en Europese overheden actie ondernemen. De Europese commissie moet burgers, bedrijven en banken beschermen tegen boetes door de VS. Daarnaast moet Europa de banken aansprakelijk houden en hen verplichten internationale mechanismes uit te werken die betalingen naar Cuba garanderen. België kan hierbij het voortouw nemen.

Van de banken verwacht de Coördinatie dat zij hun intern controlemechanismes verfijnen. Het is niet aanvaardbaar dat overschrijvingen geblokkeerd worden alleen al omdat ‘Cuba’ in de naam van de begunstigde of in de vrije mededeling vermeld staat.

Verder bewijzen andere dan de hierboven vermelde banken dat betalingen aan Cubaanse organisaties wel degelijk kunnen. Er is dus geen enkele reden waarom de genoemde banken dit niet zouden doen.

Share


Nieuws

EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact