3 december 2020

Verbetering van de synergieën tussen sociale bescherming en het beheer van de overheidsfinanciën

Deze week hebben de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), UNICEF, de Global Coalition for Social Protection Floors (GCSPF) en de EU gezamenlijk een nieuw globaal programma gelanceerd dat de synergieën tussen sociale bescherming en het beheer van overheidsfinanciën wil versterken. De lancering van het programma werd bijgewoond door meer dan 240 mensen.  


De focus van dit wereldwijde programma ligt duidelijk op het ondersteunen van overheden om hun nationale sociale beschermingsstelsel te versterken en uit te breiden door middel van effectieve, op feiten gebaseerde en inclusieve financiële en budgetteringsprocessen. Het programma zal in totaal in 18 landen worden uitgerold, met een totaalbudget van ongeveer 30 miljoen euro. De IAO, UNICEF en de GCSPF zorgen voor ondersteuning bij de implementatie ervan; de Europese Commissie (EC) en de lidstaten van de EU leveren het grootste deel van de financiering, evenals de expertise en het advies.  

De virtuele start van het programma kende een deelnemersveld van hoog niveau. Namens DG DEVCO opende mevrouw Henriette Geiger de zitting, terwijl haar collega's Doerte Bosse en Juergen Hohmann meer achtergrondinformatie verstrekten over het programma en andere EC-maatregelen op het gebied van de sociale bescherming op dit moment en in de nabije toekomst.  

De heer Andrés Isch Pérez, de minister van Arbeid van Ecuador, dr. Ram Kumar Phuyal, lid van de Nepal Planning Commission en mevrouw Teodora Recalde Spinzi, van het ministerie van Financiën van Paraguay, gaven concrete voorbeelden van acties die op dit moment in hun respectievelijke landen worden ondernomen. Ecuador wil een werkloosheidsverzekering invoeren, terwijl Nepal de uitvoering van de in 2017 aangenomen wet op de sociale zekerheid blijft versterken. 

Mevrouw Shahra Razavi, directeur van de afdeling sociale bescherming van de IAO, en Natalia Elena Winder Rossi, hoofd van het sociaal beleid van UNICEF, onderstreepten dat dit programma op het juiste moment komt. Mevrouw Shahra Razavi lichtte het innovatieve karakter van het programma toe: "In de eerste plaats brengt het alle relevante ministeries, met inbegrip van de ministeries van Financiën, in de betrokken landen samen. Dit vergemakkelijkt de intersectorale coördinatie en zou meer en betere investeringen mogelijk moeten maken. Ten tweede brengt het de institutionele, normatieve en technische deskundigheid van de IAO, UNICEF en de GCSPF samen. Ten derde richt dit programma zich rechtstreeks op enkele van de meest cruciale uitdagingen van de 21e eeuw, zoals het vergemakkelijken van de overgang van de informele naar de formele economie. Ten slotte kunnen we, dankzij de betrokkenheid van de GCSPF, de deelname van de sociale partners en het sociale middenveld garanderen, waardoor we het debat over sociale bescherming kunnen democratiseren". 

Specifiek op dat laatste punt is Bart Verstraeten wat verder doorgegaan, hij vertegenwoordigde namelijk de GCSPF in het panel. De coalitie brengt meer dan 100 verschillende maatschappelijke organisaties en vakbonden samen, elk met hun expertise op het gebied van sociale bescherming: het organiseren van mensen en gemeenschappen, dienstverlening, capaciteitsopbouw, sensibilisering en belangenbehartiging. "We zijn zeer tevreden dat we die ervaring en expertise ter beschikking kunnen stellen van de IAO, UNICEF, de EU en natuurlijk de nationale autoriteiten". De coalitie zal een nauwere samenwerking tussen nationale maatschappelijke organisaties en vakbonden op nationaal niveau bevorderen, zodat zij zich structureel en op zinvolle wijze met de nationale autoriteiten, de IAO en UNICEF kunnen bezighouden met het beheer van de overheidsfinanciën en de sociale bescherming. Deze interactie is van cruciaal belang om een breed draagvlak voor het nationale beleid te creëren, de nationale prioriteiten te bepalen en ervoor te zorgen dat het beleid op de behoeften van de mensen inspeelt. Drie organisaties coördineren deze inspanningen namens de GCSPF in vier geselecteerde landen: in Cambodja (Oxfam), in Oeganda (HelpAge International) en in Nepal en Senegal (WSM). "In ons werk", vervolledigde Bart, "wijken we af van de relevante IAO-normen, zoals R202 en C102, omdat iedereen recht heeft op sociale bescherming. Dit is een mensenrecht. We moeten ervoor zorgen dat we niemand achterlaten, zoals de Agenda 2030 het voorschrijft".   

Henriette Geiger wees op de gevolgen van de pandemie. De toename van armoede en ondervoeding van kinderen als gevolg van de pandemie heeft de vooruitgang van de afgelopen tien jaar bijna volledig tenietgedaan. Maar de pandemie bracht ook enkele structurele zwakheden aan het licht. We stellen vast dat landen met een betere sociale bescherming in het algemeen ook beter op de crisis hebben gereageerd. Daarom moeten we investeren in Building Back Better. Sociale bescherming is cruciaal in dit proces. Als gevolg daarvan heeft het programma ook de financiering geheroriënteerd om de uitvoerende instanties (ILO/UNICEF/GCSPF) in staat te stellen de gevolgen van COVID-19 aan te pakken. Geiger eindigde haar toespraak door te benadrukken dat sociale bescherming geen zaak is om 'aan en uit' te zetten, maar iets is dat voortdurend moet worden opgebouwd. Bart Verstraeten voegde daar nog aan toe: "We bouwen niet alleen beter terug, maar we bouwen ook sterker terug." 

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe programma

Share


Nieuws

EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact