20 juni 2019

Naar een einde van geweld op de werkvloer

100 jaar is de Internationale Arbeidsorganisatie dit jaar geworden. Tot nader orde nog steeds het enige mogelijke moment om een Eeuwfeestverklaring uit te brengen. En dat hebben ze dan ook gedaan. Maar dat was niet het enige wat er te beleven viel op de Internationale Conferentie. Ook een 'Conventie tegen geweld en pesten op het werk' werd uiteindelijk goedgekeurd. Spannende weken met een happy end voor het team van Wereldsolidariteit en partners, die al twee jaar aan het werk waren om de Conventie te doen slagen.

De Internationale Arbeidsorganisatie, of kortweg IAO, is een orgaan van de Verenigde Naties waarin overheden, werkgevers en werknemers elkaar ontmoeten om internationale normen rond werk vast te leggen. Voor hun jaarlijkse Internationale Conferentie trokken dan ook vertegenwoordigers van elk van de 187 lidstaten naar het Zwitserse Genève. Wie last-minute naar diezelfde stad trok met een citytrip in gedachten was eraan voor de moeite. Met 5.700 deelnemers moeten gedurende 2 weken zowat elke hotelkamer in en rond Genève bevolkt geweest zijn door deelnemers van de Conferentie.

De hoofdvogel van dit jaar werd de 'Conventie tegen geweld en pesten op het werk'. Conventie 190 -voor wie het graag wat korter houdt - moet voortaan werknemers wereldwijd beschermen tegen geweld, pesterijen en seksuele intimidatie. Een ongelooflijk wijdverspreid fenomeen dat elk jaar slachtoffers maakt. In 2017 maakten in België één op drie werknemers kenbaar het voorbije jaar slachtoffer geweest te zijn van ongewenst gedrag op het werk. De Conventie moet werknemers, met of zonder contract, voortaan beter beschermen.

"Het is ongelooflijk!"

Samen met onze Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse partners heeft Wereldsolidariteit gedurende twee jaar meegewerkt en druk gezet om de Conventie in een zo breed mogelijke vorm erdoor te krijgen. Patricia Jimenez van onze Dominicaanse vakbondspartner CASC reageerde dan ook heel opgelucht toen de stemming van de Conventie positief uitdraaide: "Het is ongelooflijk! We hebben een intense campagne van sensibilisering en beleidsbeïnvloeding achter de rug om iedereen ervan te overtuigen dat we deze Conventie nodig hebben. Uiteindelijk is

 het ook de realiteit geworden." De Indonesische Ema Liliefna van onze vakbondspartner KSBSI verwoordde het nog concreter: "Werknemers worden voortaan beschermd tegen elk type van geweld waarmee ze te maken krijgen tijdens het uitoefenen van hun economische taken. Niet alleen in de formele sector, óók in de informele sector, wat voor een grote meerderheid van de werknemers in Azië, Latijns-Amerika en Azië nog steeds het geval is."

De Conventie zelf heeft echter geen bindend karakter. Nu een meerderheid vóór de Conventie heeft gestemd, wordt een aanbevelingstekst opgesteld. Op basis hiervan moeten de verschillende naties de conventie omzetten in nationale wetgeving. Pas na ratificatie van elk land wordt de 'Conventie tegen geweld en pesten op het werk' officieel en is 8 jaar na de 'Conventie voor de bescherming van huisarbeiders' een nieuwe Conventie een feit.

De zware jongens

Zoals gezegd stond er ook een Eeuwfeestverklaring op het programma. "Die houdt eigenlijk in dat alle normen die de voorbije decennia zijn vastgelegd door de IAO nu ook worden toegepast op alle nieuwe vormen van werk", zegt Koen Detavernier van Wereldsolidariteit. "Ook op mensen die niet in een klassieke, standaard job voltijds werken. De werknemers met een precair statuut, en zelfs wie geen contract krijgt van zijn werkgever."

Het kan natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn zijn. Wereldwijd worden nog elke dag arbeidsrechten geschonden. De 24 landen die de grootste overtredingen begingen, worden traditiegetrouw op het matje geroepen. Van de landen waar onze partners actief zijn kwamen Bolivia, de Filipijnen en India voor op de lijst der 'zware jongens'. In Bolivia hebben werkgevers problemen met de wijze waarop het minimuloon wordt vastgesteld. De Filipijnen schenden de vakbondsvrijheid en India schiet tekort op vlak van arbeidsinspectie. De creatie van nieuwe conventies blijft uiterst belangrijk. Het komt er natuurlijk op aan blijvend druk te zetten zodat ook elk land zich aan zijn verplichtingen houdt.

 

Beleidsmedewerker Santiago over de Conventie tegen geweld en pesten op het werk:

 

Beleidsmedewerker Koen over de Eeuwfeestverklaring:

 

Share


Nieuws

EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact