Doe een gift

Gift


Persoonlijke gegevens


Kan ik mijn gift ook via een overschrijving overmaken?

Uiteraard kan dat.

Stort je bijdrage op een rekeningnummer van WSM - Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel.

VDK BE41-8900-1404-3510 Bic: VDSPBE91

Belfius BE96-7995-5000-0005 Bic: GKCCBEBB

Wat gebeurt er met mijn gift?

Met jouw gift verzetten onze partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika bergen. 

Enkele voorbeelden:

Voor 35 euro volgt een laaggeschoolde jongere in de Dominicaanse Republiek een opleiding ‘bar en restaurant’. Dat biedt extra kansen op de arbeidsmarkt. Met een goede job kan hij zichzelf en zijn gezin voeden.

Voor 45 euro krijgt een vrouw in Bangladesh een opleiding tot gezondheidswerker. Na haar opleiding fietst zij naar afgelegen dorpen. Ze verzorgt er pas bevallen moeders, kinderen en ouderen. Dankzij haar zorgen vermindert kindersterfte, voelen jonge moeders zich zekerder en blijven ouderen langer gezond.

Met 50 euro kan een kledingvakbond in Indonesië 20 naaisters informatie geven over minimumlonen en arbeidsrechten. Hoe beter de arbeidster haar rechten kent, hoe sterker ze in haar schoenen staat.

Voor 90 euro krijgt een werkloze in Togo opnieuw hoop op een inkomen. Met de lening die hij afsluit, kan hij een eigen zaak oprichten. De technische opleiding en de alfabetiseringscursus maken hem sterker. Z’n nieuwe zaak bezorgt hem bestaanszekerheid.

Komt mijn gift wel goed terecht? 

WSM is een ngo en een vzw. Als vzw zijn er heel wat spelregels voor financiële transparantie, maar ook de ngo-richtlijnen zijn duidelijk. Waaraan en hoe WSM z’n geld besteedt wordt op verschillende niveaus gecontroleerd.

Een eerste niveau is dat van het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. WSM wordt door de overheid erkend als ngo. De erkenningsprocedure is gelinkt aan een gedetailleerde controle. Daarnaast kijkt de overheid er via een jaarlijkse financiële controle op toe dat alle middelen correct besteed worden. Ook het ministerie van Financiën controleert. Als goed doel heeft WSM de bevoegdheid om fiscale attesten uit te schrijven, de overheidsdienst Financiën controleert steekproefsgewijs of we aan de voorwaarden hiervoor voldoen.

Op eigen initiatief laten we onze werkwijze doorlichten door de belangenvereniging VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Wie lid wordt van deze federatie verbindt zich ertoe de morele kwaliteit van fondsenwerving en de doorzichtigheid van de rekeningen te garanderen. VEF controleert of een organisatie op een ethisch verantwoorde manier haar middelen verwerft. Het label van het VEF moet je jaarlijks verdienen als organisatie.

Ook 11.11.11, de koepel van Vlaamse ngo’s, controleert in het kader van de bijdrage die WSM ontvangt uit de 11.11.11 campagne.

En uiteraard gaan wij voor transparantie door onze cijfers te publiceren op onze website, in ons jaarverslag en op andere publieke plaatsen zoals ngo-openboek.be. Samen bieden deze controleorganen de garantie dat jouw gift terecht komt waar hij hoort: bij onze partners in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Ik wil WSM als cadeautip voor een huwelijk, geboorte of verjaardagsfeest. Kan dat?

Natuurlijk kan dat! Contacteer Katrien (contactgegevens onderaan) en bekijk samen hoe we jouw vrienden of familie het best kunnen informeren.

Wij bedanken je schenkers persoonlijk met een brief of mail. Na het feest bezorgen wij jou een lijst van alle schenkers en het ingezamelde bedrag.

Belangrijk! Vraag je gasten bij hun gift een duidelijke mededeling te noteren, zoals bijvoorbeeld: ‘pensioenfeest Jan Peeters’. Alleen zo kunnen wij hen op de juiste manier bedanken en jou achteraf correct informeren.

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Een gift van minimaal 40 euro op jaarbasis geeft recht op een fiscaal attest. Dat kan dus een éénmalige gift zijn, maar net zo goed een som van verschillende giften die binnen één kalenderjaar minstens 40 euro bedraagt. Dit attest geeft recht op een belastingsvermindering ter waarde van 45% van het geschonken bedrag. We sturen dit attest toe vóór april van het jaar volgend op je gift.

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van WSM?

In ruil voor jouw gift, sturen we je automatisch ons magazine op. Dit verschijnt 4 maal per jaar en bevat informatie over WSM en onze partners. Liever geen magazine meer ontvangen? Geen probleem. Stuur gewoon een mailtje naar katrien.liebaut@wsm.be

Hoe start ik een doorlopende opdracht aan WSM?

Geen tijd meer verliezen met overschrijven? Je gift liever wat spreiden over het jaar? Je kan je steun makkelijk systematisch en duurzaam maken, via een doorlopende opdracht. Maak een doorlopende opdracht aan in je bank-app naar één van onze rekeningnummers of vul dit document in en bezorg het aan je bank.

WSM - Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel

VDK BE41-8900-1404-3510 Bic: VDSPBE91

Belfius BE96-7995-5000-0005 Bic: GKCCBEBB

 

Meer info nodig?

Katrien

LIEBAUT

Fondsenwerving
02 / 246 36 79 katrien.liebaut@wsm.be
Burundi Rwanda DR Congo Kameroen Senegal Burkina Faso Benin Togo Guinee Mali Mauritanië Niger Bolivia Peru Guatemala Dominicaanse Republiek Haïti India Nepal Indonesië Filipijnen Bangladesh Cambodja België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk

Event News Newsletter Contact